Section
Drop element here

Femmes enceintes et produits cosmétiques

En cas de grossesse

Vores produkter er, jf. den kosmetiske lovgivning i EU, sikre at anvende. Der er dog mange overvejelser og holdninger til ingredienserne Retinol (vitamin A derivat) og Salicylic Acid. Er du i tvivl, eller usikker på, om du bør benytte produkterne, så anbefaler vi, at du vælger dem fra.

retinol_and_pregnancy_puca_pure_and_Care (1).jpg__PID:16c32e39-0585-42b2-9a17-1956a6847793

La base de l’évaluation de la sécurité

Den berømte renæssancelæge Paracelsus, som levede 1493-1541, bliver ofte omtalt som "toksikologiens fader". En oversættelse af hans centrale standpunkt kan gives som: "Hvad er der, der ikke er gift? Alle ting er gift, og intet er uden gift. Det er udelukkende dosis, der bestemmer, at en ting ikke er en gift." På denne måde banede han vejen for efterfølgende toksikologer til at granske denne grænse mellem at være giftig og ikke giftig og definere den såkaldte NO-Adverse Effect Level (NOAEL). NOAEL defineres som den højeste testede dosis af et stof, hvor der ikke findes nogen negativ effekt. Ved at definere, at en lavere dosis ikke vil give negative virkninger, lagde Paracelsus faktisk grundlaget for den moderne adskillelse af begreberne fare og risiko.

Det er disse NOAEL-værdier for hver enkelt ingrediens, som danner udgangspunkt for den påkrævede sikkerhedsvurdering af såvel fødevarer som kosmetik. Det andet udgangspunkt for sikkerhedsvurdering er, hvor meget man under rimeligt forventelige anvendelser maksimalt vil blive udsat for. Når man vurderer, hvor meget man bliver udsat for, sker det ud fra erfaringer med produkttypen samt den vejledning, leverandøren giver i sine præsentationer af produktet (etikette, markedsføringsmateriale). I forhold til udsættelse for et givet stof og virkninger inde i kroppen vurderer man yderligere, hvor meget af det givne stof, der potentielt optages.

Alle de produkter PUCA PURE & CARE markedsfører er, som EU-lovgivningen kræver, blevet sikkerhedsvurderet som en del af processen inden produktion og markedsføring. I forhold til sikkerhedsvurdering af kosmetik til brug af gravide og ammende er det især stoffer med en potentiel hormonforstyrrende eller en udviklingspåvirkende effekt, man kan være bekymret for.

Med de forventede anvendelser af produkterne og de koncentrationer af BHA-syren Salicylic Acid, AHA-syrer som Glycolic Acid, og Vitamin-A derivater som Retinol, PUCA PURE & CARE anvender, er der ikke nogen umiddelbar grund til at advare gravide om anvendelsen. Dette er forudsat, man spiser en alsidig kost1. Bemærk dog at en række af produkterne ikke er beregnet til mindre børn og teenagere.

1La consommation de grandes quantités de foie ou d’huile de foie de morue, par exemple, peut conduire à un apport excessif en vitamine A.

Grossesse et équilibres

Lorsque l’on tente de comprendre le fonctionnement du corps humain en termes d’équilibres entre, par exemple, l’énergie et la dépense énergétique, les enzymes, les micro-organismes, les peptides et les protéines, les glucides, les graisses et les sels, on se rend également compte que ces nombreux équilibres peuvent être perturbés.

Sådanne forstyrrelser sker lettest i overgangsperioder, hvor kroppen i forvejen er udfordret med at finde nye balancepunkter. Det gælder såvel i fosterstadiet, som nyfødt, i puberteten, under graviditet, i overgangsalderen samt i forbindelse med sygdom og når man i øvrigt bliver udfordret.

Manque de connaissances

Af forskellige årsager er graviditet med rette blevet et fokusområde for mange. En god vejledning vil være såvel at spise som at anvende kosmetik på en balanceret måde og forsøge at lytte til kroppens egne signaler.

Malheureusement, la recherche sur les effets des médicaments pendant la grossesse et après l’accouchement reste à la traîne par rapport à de nombreux autres domaines de recherche, en partie parce que l’UE n’autorise plus l’expérimentation animale pour l’évaluation d’une substance à usage cosmétique et parce qu’il n’existe pas de méthodes alternatives scientifiquement valables dans ce domaine. Cela signifie que nous devons utiliser des méthodes alternatives qui ne sont pas aussi proches de la réalité. C’est le cas, par exemple, pour l’étude des perturbateurs endocriniens et de nombreuses autres substances susceptibles d’avoir un impact sur notre vie.

Il peut donc être très difficile d’établir des lignes directrices concrètes et scientifiquement étayées. C’est un domaine où on fait constamment de nouvelles découvertes et où de fausses rumeurs voient facilement le jour.

En général – et en particulier pendant les périodes de transition où l’organisme doit trouver de nouveaux points d’équilibre – il est nécessaire d’encourager chacun à essayer d’écouter les signaux et les réactions de l’organisme et à agir en conséquence sans tomber dans l’extrême.

Sources